Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Deze nieuwe verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en geldt voor de hele Europese Unie.
In het kort verplicht het o.a. verenigingen en ondernemingen duidelijk te maken aan haar leden/ klanten hoe er met hun persoonlijke gegevens wordt omgesprongen. In het hieronder omschreven PRIVACY STATEMENT van Exact Koeriers vindt u onze werkwijze terug.

Exact Koeriers verwerkt uiteraard persoonsgegevens van u en uw klanten doordat u gebruikt maakt van onze diensten.
Zonder gegevens als laad- en losadres, contactpersonen met hun telefoonnummers zouden wij simpelweg geen bezorgingen kunnen doen!

Het gaat om de volgende primaire gegevens:

  • Naam bedrijf
  • Adresgegevens
  • Naam contactpersoon
  • Functie binnen uw bedrijf
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bezoeken op onze site, met daaraan gekoppeld uw IP-adres en browser.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Exact Koeriers verwerkt GEEN gegevens van personen jonger dan 16 jaar zonder uitdrukkelijke toestemming van ouder of voogd.
Uiteraard kunnen wij niet controleren of een bezoeker van onze site ouder is dan 16jaar.
Wij adviseren dan ook ouder/ voogd betrokken te zijn bij online activiteiten van kinderen onder de 16 jaar om te voorkomen dat deze gegevens worden verwerkt.

Wanneer een ouder/ voogd constateert dat dit toch is gedaan zonder zijn of haar toestemming dan kan deze contact met ons opnemen via . Wij zullen de informatie dan verwijderen.

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Exact Koeriers verwerkt deze gegevens primair voor het uitvoeren tot uw opdracht tot bezorging, u te kunnen bellen, mailen of appen voor zaken gerelateerd aan uw opdracht aan ons. Daarnaast ook voor het voeren van een uitbestedenbetalingsadministratie, verzenden van nieuws in de koeriers branche, mailing van praktische berichtgeving of andere info die nodig is voor een juiste en optimale dienstverlening door Exact Koeriers aan u.

Maar ook om u te kunnen informeren over (prijs)wijzigingen van onze diensten.

Ook verwerken en bewaren wij uiteraard de gegevens die wij conform de (belasting)wet verplicht zijn.

Delen we uw gegevens met anderen?

Nee, niet anders dan strikt noodzakelijk voor uitoefening van onze dienstverlening.
Een voorbeeld kan zijn dat wij werken met een tussen transporteur, inlener of de vracht uitbesteden aan een andere transporteur.
Uiteraard staan deze gegevens, in voorkomend geval, op de vrachtbrief zoals het in de transportsector gebruikelijk is.

Uw gegevens deelt Exact Koeriers NIET met derden commerciële bedrijven.
E-mail adressen worden dan ook NIET doorverkocht tenzij u daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven!

Bewaartermijn

Uw gegevens worden zeven jaar bewaard.

Uw bezoek op onze website

Exact Koeriers maakt momenteel GEEN gebruik van cookies.
Wanneer we dat in de toekomst wel mochten gaan doen, zullen we dat uiteraard bij uw bezoek melden en zullen het uitsluitend technische en functionele cookies betreffen. Dergelijke cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de site en gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, veranderen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen.
U kunt een verzoek hiertoe sturen naar .
Exact Koeriers zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren, doch uiterlijk binnen 6 weken.

Ter identificatie dient u een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen.
Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart te maken, ter bescherming van uw privacy.

Beveiliging

Beveiliging van uw gegevens is een serieuze zaak. Zoals u uit bovenstaande heeft kunnen aflezen gaan wij hier serieus mee om.
Wij doen onze uiterste best om misbruik, verlies en ongewenste openbaarmaking en wijzigingen tegen te gaan. Ziet u desondanks toch iets vreemd waardoor u het idee heeft dat uw gegevens gevaar lopen neem dan direct contact met ons op via: .

Exact Koeriers heeft als verwerker van uw gegevens enkele maatregelen getroffen, te weten o.a.: toegang tot gegevensdragers beveiligd met een sterk wachtwoord, Beveiliging van netwerkverbindingen, veilige wijze van opslaan van gegevensbestanden.

Het pand waarin onze informatiedragers zich bevinden is voorzien van camera bewaking.

Daarnaast hebben wij geheimhoudingsverklaringen vastgelegd in een veiligheidsprotocol vanaf 25 mei 2018 voor al onze medewerkers die toegang hebben tot mail verkeer, zich bezighouden met versturen van facturen en beantwoorden van telefoon gesprekken.

Bovengenoemd Privacy Statement is per mei 2018 aan onze site toegevoegd.