Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten (leveringsvoorwaarden)

Op alle leveringen en diensten van Exact Koeriers zijn ‘De Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten’ van
toepassing. (Uitgever: SvA / Stichting Vervoeradres).

Op aanvraag zenden wij kosteloos een exemplaar toe!

Let op:

A) Op binnenlandse koeriersdiensten zijn naast de genoemde voorwaarden de AVC van toepassing voor zover daarvan in deze
voorwaarden niet wordt afgeweken.

B) Op grensoverschrijdende koeriersdiensten is van toepassing het CMR, alsmede de met het CMR niet strijdige bepalingen uit
genoemde voorwaarden.